Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie nr 2/II/2015 Dyrektora M-GOSiR w Piszu w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

2015-05-22 11:56 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 2/II/2015 Dyrektora M-GOSiR w Piszu w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Przejdź do wiadomości