Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie nr 3/III/2015 Dyrektora M-GOSiR w Piszu w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania

2015-05-22 11:58 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 3/III/2015 Dyrektora M-GOSiR w Piszu w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania

Przejdź do wiadomości