Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarte Mistrzostwa Pływackie, 27.01.2011r.

OTWARTE MISTRZOSTWA PŁYWACKIE

Pisz 27.01.2011r.

 

REGULAMIN MISTRZOSTW

 

 

I. ORGANIZATORZY

 

1.       Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

2.       Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

 

II. CEL IMPREZY

 

1.       Propagowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

2.       Propagowanie pływania, jako dyscypliny sportowej dla każdego,

3.       Propagowanie działalności sekcji pływania i żeglarstwa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu,

4.       Propagowanie działalności MGOSiR w Piszu

 

III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

1.       Pływalnia MG OSiR w Piszu

2.       Dnia 27.01.2011 r o godz. 1030 - zapisy od 900

 

IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 

1.       Zawody rozegrane będą zgodnie z programem zawodów oraz niniejszym regulaminem.

2.       Zapisy indywidualne w dniu zawodów jw.

3.       Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców

na zawody  wszyscy uczestnicy muszą zabrać ze sobą legitymację szkolną lub dokument poświadczający wiek dziecka.

4.       Konkurencje i kategorie wiekowe:

  4.1 Pięć lat i młodsi: (2005 i młodsi)

v  15 m stylem dowolnym dziewcząt - 5 lat i młodsi 

v  15 m stylem dowolnym chłopców – 5 lat i młodsi

 

 

 4.2 Klasy „0”: (2004r.)

v  15 m stylem dowolnym dziewcząt kl. „O”

v  15 m stylem dowolnym chłopców kl. „O”

 

 

  4.3 Klasy I (2003r.)

v  15 m stylem dowolnym dziewcząt

v  15 m stylem dowolnym chłopców

 

 4.4 Klasy II (2002r.)

  

v  25 m stylem dowolnym dziewcząt

v  25 m stylem dowolnym chłopców

 

4.5 Klasy III (2001r.)

       (1 wybrany lub 2 style  tj. dowolny lub grzbietowy)

v  25 m stylem grzbietowym dziewcząt

v  25 m stylem grzbietowym chłopców

v  25 m stylem dowolnym dziewcząt

v  25 m stylem dowolnym chłopców

 

   4.6 Klasy IV ( 2000r.)

   (1 wybrany lub 2 style, tj. dowolny i grzbietowy)

v  25 m stylem grzbietowym dziewcząt

v  25 m stylem grzbietowym chłopców

v  25 m stylem dowolnym dziewcząt

v  25 m stylem dowolnym chłopców

 

  4.7 Klasy V (1999r.)

    (1 wybrany lub 2 style, tj. dowolny i grzbietowy)

v  50 m stylem grzbietowym dziewcząt

v  50 m stylem grzbietowym chłopców

v  50 m stylem dowolnym dziewcząt

v  50 m stylem dowolnym chłopców

 

   4.8 Klasy VI (1998r.)

  ( 1 wybrany lub 2 style, tj. dowolny i grzbietowy)

v  50 m stylem grzbietowym dziewcząt

v  50 m stylem grzbietowym chłopców

v  50 m stylem dowolnym dziewcząt

v  50 m stylem dowolnym chłopców

5.       O kolejności miejsc zajętych w klasyfikacji końcowej decydują wyniki czasowe uzyskane przez każdego uczestnika.

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 

1.       W zawodach każdy uczestnik może startować:

v  w 1 konkurencji - uczestnicy :5 lat i młodsi , klas „0” , I, II,

v  w 1 lub 2 konkurencjach - uczestnicy z klas III, IV, V, VI

2.       Zawody rozegrane będą w każdej konkurencji przy uczestnictwie minimum

 2 zawodników

3.       Dzieci : 5 lat (i młodsze) ,z klas „0” oraz klas I mogą uczestniczyć w zawodach tylko poprzez zgłoszenie dokonane przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna oraz

  w jego obecności.

4.       Zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Pływackim nie mogą uczestniczyć w zawodach.

5.       W zawodach mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych powiatu Piskiego oraz przebywające w Piszu w okresie ferii zimowych, z innych miejscowości.

6.       Uczestnicy zawodów startują w kategoriach wiekowych zgodnie z rocznikiem urodzenia.

 

 VI. NAGRODY

 

1.       Upominki

2.       Dyplomy  

3.       Puchar dla najmłodszego zawodnika, Puchar dla najmłodszej zawodniczki

 

VII. SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW - mgr Mariusz Niedźwiedzki

____________________________________________________________________

 

PROGRAM ZAWODOW

 

godz. 9:00 - zapisy uczestników, przygotowanie uczestników do zawodów

godz. 10:15 - odprawa sędziów (komisji sędziowskiej)

godz. 10:25 - zbiórka uczestników, sędziów

godz. 10.30 - uroczyste rozpoczęcie zawodów, przygotowanie uczestników do startu

 

ok. 10.45

1.       15 m stylem dowolnym dziewcząt– 5 lat  i młodsi

2.       15 m stylem dowolnym chłopców – 5 lat i młodsi

3.       15 m stylem dowolnym dziewcząt - kl”O”

4.       15 m stylem dowolnym chłopców - kl”O”

5.       15 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. I

6.       15 m stylem dowolnym chłopców - kl. I

7.       25 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. II

8.       25 m stylem dowolnym chłopców - kl. II

v  DEKORACJE

ok. 11.30

9.       25 m stylem grzbietowym dziewcząt - kl. III

10.   25 m stylem grzbietowym chłopców - kl. III

11.   25 m stylem grzbietowym dziewcząt - kl. IV

12.   25 m stylem grzbietowym chłopców - kl. IV

v  POKAZ , DEKORACJE,

ok. 12.00

13.    50 m stylem grzbietowym dziewcząt - kl. V

14.    50 m stylem grzbietowym chłopców - kl. V

15.    50 m stylem grzbietowym dziewcząt - kl. VI

16.    50 m stylem grzbietowym chłopców - kl. VI

v   DEKORACJE

ok. 13:00

 

17.    25 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. III

18.   25 m stylem dowolnym chłopców - kl. III

19.   25 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. IV

20.   25 m stylem dowolnym chłopców - kl. IV

v  POKAZ, DEKORACJE

ok. 14:00

 

21.   50 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. V

22.   50 m stylem dowolnym chłopców - kl. V

23.   50 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. VI

24.   50 m stylem dowolnym chłopców - kl. VI

v  DEKORACJE

ok. 15:00 - Zakończenie zawodów.

Data powstania: poniedziałek, 24 sty 2011 13:26
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sty 2011 13:27
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 2432 razy