Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarte Mistrzostwa Pływackie 17.01.2008

OTWARTE MISTRZOSTWA PŁYWACKIE
Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu
Pisz 17.01.2008r.
REGULAMIN MISTRZOSTW

I. ORGANIZATORZY

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
WSPÓŁUCZESTNICZĄCY
1.Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku -
Stacja Ratownictwa - WOPR Pisz-Łupki.
2.Piski Dom Kultury w Piszu
II. CEL IMPREZY

1. Propagowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
2. Propagowanie pływania jako dyscypliny sportowej dla każdego,
3. Propagowanie działalności sekcji pływania i żeglarstwa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu,
4. Propagowanie działalności MGOSiR w Piszu, Mazurskiego WOPR
III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
1. Pływalnia MG OSiR w Piszu
2. Dnia 17.01.2008 r. godz. 11.00 - zapisy od 10.00
IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1. Zawody rozegrane będą zgodnie z programem zawodów oraz niniejszym regulaminem.
2. Zapisy indywidualne w MGOSiR Pisz tel. /fax 087-423-28-23;e-mail osirpisz@poczta.onet.pl do dnia zawodów.
W zgłoszeniu należy podać:
• Nazwisko i imię
• Kategorię wiekową
• Miejscowość /szkoła, klasa/
• Styl/e/ w jakim zawodnik wystartuje
Na Mistrzostwa wszyscy uczestnicy muszą zabrać ze sobą legitymację szkolną lub dokument poświadczający wiek dziecka.
3. Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców
4. Konkurencje i kategorie wiekowe:
4.1 Klasy „0” (i młodsi): (2001r.i młodsi”)
 15 m stylem dowolnym dziewcząt kl. „O” i młodsi
 15 m stylem dowolnym chłopców kl. „O” i młodsi

4.2 Klasy I (2000r.)
 15 m stylem dowolnym dziewcząt
 15 m stylem dowolnym chłopców
4.3 Klasy II (1999r.)

 25 m stylem dowolnym dziewcząt
 25 m stylem dowolnym chłopców

4.4 Klasy III (1998r.)
(1 wybrany z 2 stylów tj. dowolny lub grzbietowy)
 25 m stylem grzbietowym dziewcząt
 25 m stylem grzbietowym chłopców
 25 m stylem dowolnym dziewcząt
 25 m stylem dowolnym chłopców

4.5 Klasy IV ( 1997r.)
(1 wybrany lub 2 style, tj. dowolny i grzbietowy)
 25 m stylem grzbietowym dziewcząt
 25 m stylem grzbietowym chłopców
 25 m stylem dowolnym dziewcząt
 25 m stylem dowolnym chłopców
4.6 Klasy V (1996r.)
(1 lub 2 style, z 3tj. dowolny ,grzbietowy , klasyczny)
 50 m stylem grzbietowym dziewcząt
 50 m stylem grzbietowym chłopców
 50 m stylem dowolnym dziewcząt
 50 m stylem dowolnym chłopców
 50 m stylem klasycznym dziewcząt
 50 m stylem klasycznym chłopców
4.7 Klasy VI (1995r.)
( 1 wybrany lub 2 style z 3, tj. dowolny, grzbietowy, klasyczny)
 50 m stylem grzbietowym dziewcząt
 50 m stylem grzbietowym chłopców
 50 m stylem dowolnym dziewcząt
 50 m stylem dowolnym chłopców
 50 m stylem klasycznym dziewcząt
 50 m stylem klasycznym chłopców
5. O kolejności miejsc zajętych w klasyfikacji końcowej decydują wyniki czasowe uzyskane przez każdego uczestnika.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W zawodach każdy uczestnik może startować:
 w 1 konkurencji - uczestnicy : , klas „0” i młodsi, I, II, III
 w 1 lub 2 konkurencjach - uczestnicy z klas , IV, V, VI
2. Zawody rozegrane będą w każdej konkurencji przy uczestnictwie minimum
2 zawodników
3. Dzieci z klas „0” (i młodsze) oraz klas I mogą uczestniczyć w zawodach tylko poprzez zgłoszenie dokonane przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna oraz
w jego obecności.
4. W zawodach nie mogą uczestniczyć zawodnicy wyczynowych sekcji sportowych pływania.
5. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych w Piszu oraz przebywające w Piszu w okresie ferii zimowych, z innych miejscowości.
6. Uczestnicy zawodów startują w kategoriach wiekowych zgodnie z rocznikiem urodzenia.

VI. NAGRODY

1. Dyplomy i upominki za miejsce I-III.
2. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich pozostałych uczestników.


VII. SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW - mgr Izabela Berlińska


OTWARTE MISTRZOSTWA PŁYWACKIE
Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu
Pisz 17.01.2008r.


PROGRAM ZAWODOW


godz. 10.00 - zapisy uczestników, przygotowanie uczestników do zawodów
godz. 10.45 - odprawa sędziów (komisji sędziowskiej)
godz. 10.55 - zbiórka uczestników, sędziów
godz. 11.00 - uroczyste rozpoczęcie zawodów, przygotowanie uczestników do startu
1. 15 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. „0” i młodsi
2. 15 m stylem dowolnym chłopców - kl. „0” i młodsi
3. 15 m stylem dowolnym chłopców - kl. I
4. 15 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. I
5. 25 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. II
6. 25 m stylem dowolnym chłopców - kl. II

 DEKORACJA

7. 25 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. III
8. 25 m stylem grzbietowym dziewcząt - kl. III 1 z 2 stylów
9. 25 m stylem grzbietowym chłopców - kl. III
10. 25 m stylem dowolnym chłopców - kl. III

 POKAZ, DEKORACJA

11. 25 m stylem grzbietowym chłopców - kl. IV
12. 25 m stylem grzbietowym dziewcząt - kl. IV 1 lub 2 z dwóch stylów
13. 25 m stylem dowolnym chłopców - kl. IV
14. 25 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. IV

 POKAZ, DEKORACJA

15. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt - kl. V
16. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt - kl. VI 1 lub 2 z trzech stylów
17. 50 m stylem grzbietowym chłopców - kl. V
18. 50 m stylem grzbietowym chłopców - kl. VI

 DEKORACJA
19. 50 m stylem klasycznym dziewcząt - kl. V
20. 50 m stylem klasycznym dziewcząt - kl. VI 1 lub 2 z trzech stylów
21. 50 m stylem klasycznym chłopców - kl. V
22. 50 m stylem klasycznym chłopców - kl. VI

 DEKORACJA

23. 50 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. V
24. 50 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. VI 1 lub 2 z trzech stylów
25. 50 m stylem dowolnym chłopców - kl. V
26. 50 m stylem dowolnym chłopców - kl. VI

 DEKORACJA


- Zakończenie zawodów.

W Otwartych Mistrzostwach Pływackich startowało 105 dzieci z 5 szkół podstawowych i młodsi.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2008 10:05
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 10:06
Data edycji: poniedziałek, 1 gru 2008 11:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 sty 2009 12:03
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 1930 razy
Ilość edycji: 1