Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

MISTRZOSTWA PŁYWACKIE, 29.01.2014r.


MISTRZOSTWA PŁYWACKIE

Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Pisz 29.01.2014r.

REGULAMIN MISTRZOSTW

I. ORGANIZATORZY

1. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

1.Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

 

III. CEL IMPREZY

 

1. Propagowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie feryjnym.

2. Propagowanie pływania, jako dyscypliny sportowej dla każdego.

3. Propagowanie działalności sekcji( pływania , żeglarstwa i kajakarstwa) Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu.

4. Propagowanie działalności MGOSiR w Piszu.

 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

1. Pływalnia M-GOSiR w Piszu

2. Dnia 29.01.2014r. o godz. 1030 - zapisy od 900

 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 

1. Zawody rozegrane będą zgodnie z programem zawodów oraz niniejszym regulaminem.

2. Zapisy indywidualne w dniu zawodów jw.

3. Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców

Na zawody wszyscy uczestnicy muszą zabrać ze sobą legitymację szkolną lub dokument poświadczający wiek dziecka.

4. Konkurencje i kategorie wiekowe:

4.1 Pięć lat : (2008 ),KL. „0”(2007)

v 12,5 m stylem dowolnym dziewcząt

v 12,5 m stylem dowolnym chłopców

4.2 Klasy I (2006r.)

v 12,5 m stylem dowolnym dziewcząt

v 12,5 m stylem dowolnym chłopców

4.3 Klasy II (2005r.)

v 25 m stylem dowolnym dziewcząt

v 25 m stylem dowolnym chłopców

4.4 Klasy III (2004r.)

v 25 m stylem dowolnym dziewcząt

v 25 m stylem dowolnym chłopców

4.5 Klasy IV ( 2003r.)

(1 wybrany lub 2 style, tj. dowolny i grzbietowy)

v 25 m stylem grzbietowym dziewcząt

v 25 m stylem grzbietowym chłopców

v 25 m stylem dowolnym dziewcząt

v 25 m stylem dowolnym chłopców

4.6 Klasy V (2002r.)

(1 wybrany lub 2 style, tj. dowolny i grzbietowy)

v 50 m stylem grzbietowym dziewcząt

v 50 m stylem grzbietowym chłopców

v 50 m stylem dowolnym dziewcząt

v 50 m stylem dowolnym chłopców

4.7 Klasy VI (2001r.)

( 1 wybrany lub 2 style, tj. dowolny i grzbietowy)

v 50 m stylem grzbietowym dziewcząt

v 50 m stylem grzbietowym chłopców

v 50 m stylem dowolnym dziewcząt

v 50 m stylem dowolnym chłopców

5. O kolejności miejsc zajętych w klasyfikacji końcowej decydują wyniki czasowe uzyskane przez każdego uczestnika.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W zawodach każdy uczestnik może startować:

v w 1 konkurencji - uczestnicy :5 lat , klas „0” , I, II, III

v w 1 lub 2 konkurencjach - uczestnicy z klas IV, V, VI

2. Zawody rozegrane będą w każdej konkurencji przy uczestnictwie minimum

3 zawodników.

3. Uczestnicy zawodów pływackich pływają samodzielnie(bez rękawków,

makaronów, pasów wypornościowych itp.).

4. Dzieci : 5 lat ,z klas „0” oraz klas I mogą uczestniczyć w zawodach tylko poprzez zgłoszenie dokonane przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna oraz

w jego obecności.

5. W kategoriach:”5 lat i młodsi, klasa „0” i klasa ”I” – starty do wyścigu odbywają

się z wody.

6. Zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Pływackim nie mogą uczestniczyć w zawodach.

7 . W zawodach mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych powiatu Piskiego

oraz przebywające w Piszu w okresie ferii zimowych, z innych miejscowości.

8. Uczestnicy zawodów startują w kategoriach wiekowych zgodnie z rocznikiem urodzenia.

9. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dostarczona w trakcie zapisów.

10. Udział w zawodach pływackich jest bezpłatny.

11. Zgłaszając się do zawodów każdy uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania zawodów oraz we wszystkich materiałach dotyczących zawodów.

VII. NAGRODY

1. Upominki

2. Dyplomy

VIII. SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW - Sebastian Ciborowski

 

MISTRZOSTWA PŁYWACKIE

Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Pisz 29.01.2014r.

PROGRAM ZAWODÓW

 

godz. 9:00 - zapisy uczestników/wraz ze zgodą rodzica/, przygotowanie uczestników do zawodów

godz. 10:15 - odprawa sędziów (komisji sędziowskiej)

godz. 10:25 - zbiórka uczestników, sędziów

godz. 10.30 - uroczyste rozpoczęcie zawodów, przygotowanie uczestników do startu

 

ok. 10.45

1. 12,5 m stylem dowolnym dziewcząt– 5 lat, kl. O

2. 12,5 m stylem dowolnym chłopców – 5 lat , kl. O

3. 12,5 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. I

4. 12,5 m stylem dowolnym chłopców - kl. I

5. 25 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. II

6. 25 m stylem dowolnym chłopców - kl. II

v DEKORACJE

 

ok. 11.30

7. 25 m stylem grzbietowym dziewcząt - kl. IV

8. 25 m stylem grzbietowym chłopców - kl. IV

 

v DEKORACJE,

ok. 12.00

9. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt - kl. V

10. 50 m stylem grzbietowym chłopców - kl. V

11. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt - kl. VI

12. 50 m stylem grzbietowym chłopców - kl. VI

 

v DEKORACJE

ok. 13:00

13. 25 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. III

14. 25 m stylem dowolnym chłopców - kl. III

15. 25 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. IV

16. 25 m stylem dowolnym chłopców - kl. IV

 

v POKAZ, DEKORACJE,

ok. 14:00

 

17. 50 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. V

18. 50 m stylem dowolnym chłopców - kl. V

19. 50 m stylem dowolnym dziewcząt - kl. VI

20. 50 m stylem dowolnym chłopców - kl. VI

 

v DEKORACJE

ok. 15:00 - Zakończenie zawodów.

Program minutowy zawodów może ulec zmianie. Jest to uzależnione od ilości startujących w poszczególnych konkurencjach.

Data powstania: środa, 22 sty 2014 09:17
Data opublikowania: środa, 22 sty 2014 09:23
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 1888 razy