Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty Turniej 11.11.2014r.

11.11.2014r. odbędzie się Otwarty Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Pisza z okazji Dnia Niepodległości.

Godz. 10.00-14.00

Miejsce: GZS przy ul. Wołodyjowskiego w Piszu

Zgłoszenia do biura M-GOSiR Pisz do dnia 10.11.2014r. do godz. 15.00.

___________________________________________________________________________

 

REGULAMIN
Otwartego Turnieju Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Pisza z okazji Święta Niepodległości

11.11.2014r.

§ 1

 1. Organizatorami są:
  - Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
  - Burmistrz Pisza
 2. Turniej zostanie przeprowadzony na hali sportowej Gminnego Zespołu Szkół w Piszu w dniu 11.11.2014r.
 3. W turnieju uczestniczy maksymalnie 8 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Ostateczny termin zgłoszeń to 10.11.2014r. godz. 15.00.
 5. Zgłoszenia wraz z imiennymi listami należy złożyć w biurze M-GOSiR Pisz.

§ 2

 1. Drużyny występują w pięcioosobowym składzie w tym bramkarz. Cała ekipa może liczyć maksymalnie 15 zawodników.
 2. Drużynę obowiązują jednolite stroje ze stałymi numerami na koszulkach.
 3. Imienna lista musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, stały nr na koszulce, imię i nazwisko Kierownika zespołu wraz z telefonem kontaktowym do niego.

§ 3

 1. Czas trwania meczu 2x10 min. z 2. min. przerwą.
 2. Zmiany zawodników w czasie meczu mogą następować dowolnie („lotne oraz w czasie przerw”) tylko na swojej połowie.
 3. Ilość zmian zawodników w trakcie meczu dowolna.
 4. Podczas zmiany na boisku nie może być więcej jak 5. zawodników łącznie z bramkarzem.
 5. W przypadku źle wykonanej zmiany (więcej zawodników na boisku) zespół zostanie ukarany 2 min. karą indywidualną.

§ 4

 1. Ustala się następująco punktację za rozegrane mecze:
  - zwycięstwo 3 pkt
  - remis 1 pkt
  - porażka 0 pkt
 2. O miejscu w tabeli decydują w kolejności:
  a. ilość zdobytych punktów,
  b. wynik bezpośredniego spotkania,
  c. różnica bramek,
  d. większa liczba strzelonych bramek.
 3. Tabelę rozgrywek prowadzi organizator.

§ 5

 1. Za grę niedozwoloną i niewłaściwe postępowanie będą stosowane kary zespołowe (rzut wolny bezpośredni, rzut karny i rzut wolny pośredni zgodnie z art. 12 gry w piłkę nożną), ponadto stosowane będą zgodnie z art. 12 kary indywidualne w postaci żółtych i czerwonych kartek.
 2. Za grę niedozwoloną poza art. 12 przepisów gry w piłkę nożną uważa się również „wślizg” oraz grę „bark w bark”.
 3. Za dotknięcie piłki w sufit lub elementy hali podyktowany zostanie rzut wolny pośredni. Od strony trybun i drabinek aut wykonywany nogą z linii autowej (obowiązuje zakaz trzymania się drabinek, w wypadku trzymania dla drużyny przeciwnej podyktowany zostanie rzut wolny pośredni), piłka za drabinkami rzut sędziowski. W czasie wykonywania rzutu z autu i rzutu pośredniego zawodnik drużyny przeciwnej nie może znajdować się w odległości bliżej niż 3m od piłki.
 4. Zawodnik ukarany żółtą kartką otrzymuje karę dodatkową 2 min., w przypadku udzielenie więcej niż jednej żółtej kartki dla jednego zespołu kara dodatkowa 2 min, zostaje odroczona (na boisku nie może grać mniej jak 3. zawodników + bramkarz).
 5. Druga żółta kartka w meczu wyklucza zawodnika z gry do końca meczu (czerwona kartka), a zespół po 2 min. może wprowadzić drugiego zawodnika.
 6. Bezpośrednia czerwona kartka, zawodnik traci prawo do gry do końca meczu, drużyna po 2 min. może wprowadzić innego zawodnika, a o wysokości kary decyduje Organizator.

§ 6

 1. Gospodarz  rozgrywek zapewni sędziego oraz opiekę medyczną.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie zawodników.
 3. Ubezpieczenie turnieju spoczywa na Organizatorze.

§ 7

Sprawy nie przewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 paź 2014 10:06
Data opublikowania: wtorek, 28 paź 2014 10:12
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 2155 razy